DACI Metal Construction

Daci Metal Construction është themeluar në vitin 2005 dhe ofron gamë të gjerë të shërbimeve metalike. Ne kemi vend-prodhimtarinë tonë – objektin me më shume se 4000m2 me kushte moderne dhe në tatal hapësirë punë prej 15.000m2. Kjo hapësirë shërben për procesimin e materiliat, lakimit, shpimit, bluarjes, shptyjens, ngrirjes, saldimit, ejt. Me cilësi të lartë. Gjithashut posedojmë makineri punuese për prodhimin e konstrkuknoeve të hekurta.

Misioni i kompanis tone eshte ofrimi i ideve unike, produkteve kualitaitve, dhe shërbimeve kualitetative për cdo projekt, me crast klientët marrin vlera të larta për investimet e tyre.

Suksesi jonë është rezultat i përshkushtimit dhe vendimeve të arsyshme menagjeriale. Në i kushtojmë vëmendje të vecantë cdo projekti që nga fillimi deri në mbarm dhe vëmendje speciale progresit të punëcve dhe kontrollit të kualitetit.

Daci Metal Construction është kompani me licencë nga ISO 9001:2000.

Kompanija DACI është pronë e Mahmut Gërgurit i cili njëkohësisht është edhe mengajer i kompanisë. Ai ka përvojë tejet të cmushme në industrin engjetike dhe të minervae. Mahmut Gërguri po ashut ka punuar në Gejrami në të njëjtën fushë për shume vite. edhe pak tekst

1749305430_sq.pdf

Shërbimet & Produktet

Nga konstruksionet e vogla të objekteve deri në ato të shkallës së lartë sikurse montimi i depove, objekte industriale të nderuara me strukture metalkike pune elektrike, HVAC sisteme, sisteme për mbrojtjen nga zjari si dhe detektimin/alarmin, sismet SPRINKLER kundër zjarrit dhe montrimin dhe instalimin e apisjeve indistruake. Kompanija DACI ofron punë profesianole duke i përmushur kërkesat e projektit dhe klientëve.

Shërbimet tona kryeroe janë:

 • Ndërtime të ulëta
 • Ndërtime të larta
 • Konstruksione metalike industriale
 • Konstruksione metalike të rënda, të mesme, dhe të lehta
 • Themele nga betoni dhe platforma
 • Demontimi i strukturave nga hekuri
 • Demontimi i pajisjeve industriale
 • Punë elektrike
 • Sisteme HVAC
 • Procesimin e metalit
 • Punë mbikëqyrëse
 • Materiale të lehta Materiale të lehta
 • BANDWAGEN -KARROCA FUSHORE Bazamente

Na kontaktoni

 • +383(0) 38 591 882
 • +383(0) 38 591 900
 • +383(0) 44 505 104